Д-р Венко Делчев

Д-р Венко Делчев е роден през ноември 1985 година в град Кърджали. Завършва средното си образование с отличен през 2004 година. През 2010 завършва семестриално с успех 5.25, а през 2011 се дипломира успешно като лекар по дентална медицина в съответния факултет на Медицински университет - Пловдив. През месец ноември на 2011 година става част от екипа на "Ралев Дентал АД".

www.dentalimplants.bg    www.ralev-dental.com    www.bg-dentist.com

Още като студент Д-р Венко Делчев проявява най-голям интерес към оралната хирургия, приет е и посещава кръжок по орална хирургия, студентски курс по имплантология, както и кръжок по протетична дентална медицина. Посещава лекции и семинари от програмата на БЗС, продължава следдипломното си обучение и квалификация. В областа на оралната хирургия интересите са му насочени в денталните импланти. Интерс за него представлява и естетичната дентална медицина, като не пренебрегва и останалите области на стоматологията. От месец ноември 2011 година натрупва практически опит от областта на имплантологията по време на работата си в денталномедицинския отдел на Ралев Дентал АД.

Д-р Венко Делчев е комуникативен и отзивчив, (както всички членове на екипа на Ралев Дентал АД) обича да спортува активно, занимава се с боди билдинг, футбол, плуване. Обожава планините и еко разходките сред прекрасната ни природа. Привърженик е на тезата "Здрав дух - здраво тяло", като е убеден, че спортът изгражда характера и поддържа духа и тялото в кондиция.

Д-р Венко Делчев

За връзка с Д-р Венко Делчев - личен мобилен телефон +359 899 59 39 97

Служебен телефон - 032 642056

e-mail: delchev.dentist@gmail.com

Адрес на практиката: гр. Пловдив, ул. "Л. Каравелов" 9Б, ет. 5, офис 7

Задайте онлайн въпрос на д-р Делчев - вход във форума за пациенти

Д-р Венко Делчев по време на следването

Колеги и приятели на д-р Делчев: Д-р Венцеслав Ралев    Д-р Евелина Маркова    Д-р Нина Бучкова

Д-р Милен Марков    Д-р Явор Симеонов    Д-р Кадир Иса

Клинична работа на д-р Венко Делчев - горен централен резец, препариран за циркониева корона и готов за отпечатък. Съседните два зъба са реставрирани с композит на DRM - САЩ. Препарационната граница се разполага около 0.5 мм. подвенечно с цел по-добра естетика; освен това поради добрата биологична поносимост на циркония венецът сраства с короната и при преглед след време изглежда клинично здрав - подобно на портокалова кора, както се вижда на снимката горе.

Д-р Делчев вече има базови познания в областта на имплантологията. Като повечето млади и амбициозни зъболекари, той проявява интерес към нововъведенията в тази област - повдигане на максиларния синус с алвеоларен и латерален достъп, костни пластики при недостатъчен обем на реципиентната ложа, дистракционна остеогенеза, латералицазия на съдово - нервния сноп на долната челюст и т.н.

Клиничен случай на протезиране с помощта на зъбен имплант на д-р Делчев и д-р Ралев

Пациент на възраст 17 години след прекарано ПТП фрактурира зъб 14; зъб 13 е интрудиран дълбоко в костта на горна челюст. Зъб 14 е изграден с композитен щифт; зъб 13 е силно подвижен поради фрактурата на част от алвеоларния гребен вестибуларно и подлежи на екстракция. Травмиращият агент е засегнал зъба във вертикална посока и вероятно с голяма сила - в противен случай не би се получила фрактура на алвеоларния гребен. Случаят представлява казуистична рядкост - обикновено при травми в лицево - челюстната област се стига до фрактуриране или експулсиране на зъби.

Поставяне на имплантат Neobiotech след екстракция и калиброване на алвеолата на зъб 13. След отпрепариране на ламбото се откри подвижен костен фрагмент, който не бе свързан с периост и поради това се отстрани от оперативното поле. Вижда се голям дефект в алвеоларния гребен, който ще бъде запълнен с натрошена кост от фрактурирания фрагмент и костозаместител, за да може да се възстанови нормалния обем и конфигурация на алволарния израстък.

Имплантатът вече е поставен, а дефектът на алвеоларния гребен е запълнен с костозамествасщто вещество Casios. Това ще позволи да се възстанови обемът на липсващата кост, да протече правилно процесът на остеоинтеграция на имплантата и ще подобри прогнозата от лечението. Автогенната кост на пациента беше раздробена с помощта на костна мелница (YDM - Япония - www.ydm.co.jp) и получените костни отпилки баха размесени със синтетичния костозаместващ материал. Според повечето автори това е оптимален вариант при липса на достатъчно автогенна кост - не се налага допълнителн оперативна намеса с цел вземане на допълнителна кост от друг донорен участък. Същевременно автогенната кост бързо се реваскуларизира от организма и се образува допълнителен костен обем.

Екзактно поставени шевове. Следва период на остеоинтеграция на поставения имплантат и протезиране с корона.

Към настоящия момент д-р Венко Делчев е обучен и напълно квалифициран за поставяне на интраосални имплантати. При нужда от оперативни намеси в по-голям обем разчита на теоритична и практическа помощ от страна на д-р Венцеслав Ралев.

Случай на професионално избелване на пациентка на 32 г. Със системите за професионално избелване се получават добри и дълготрайни резултати, които трудно могат да бъдат постигнати при системите за домашно избелване. Все пак най-доброто избелване на зъби се получава при комбинация от двата метода - клинично и домашно избелване, като последното се прилага след избелване в кабинета като поддържащо лечение.

Д-р Делчев с колеги

Д-р Делчев с колеги по време на практически упражнения в УМБАЛ "Свети Георги"